Thông báo về bài viết hội thảo quốc tế ELIS-2021 với chủ đề “Đổi mới kinh tế và hoàn thiện pháp luật với phát triển bền vững

Ngày đăng: 03-10-2021 20:17:22

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v mời viết bài hội thảo quốc tế ELIS-2021 với chủ đề

Đổi mới kinh tế và hoàn thiện pháp luật với phát triển bền vững

 

       Tiếp nối thành công của hội thảo lần thứ nhất vào năm 2020, để góp phần phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tri thức quản trị hiện đại và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục, Khoa Luật và Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức hội thảo quốc tế với các thông tin như sau:

1. Chủ đề: “Legal and economic innovation for sustainable development”

2. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 31/12/2021

3. Địa điểm: Campus Đà Lạt, Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch

4. Diễn giả khách mời

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Đại học Văn Hiến

Michael W. Burnbaum, JD - Tiến sĩ Đại học Suffolk (Hoa Kỳ)

5. Các đơn vị phối hợp tổ chức

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chủ trì hội đồng xây dựng kỷ yếu: Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục

- Các đơn vị đồng tổ chức và tham gia phản biện: Khoa Luật và Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ biên tập và xuất bản kỷ yếu: NXB Tài chính (ISBN 978-604-79-xxxx-x).

6. Ngôn ngữ trình bày và chủ đề tham luận

 

Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, với các các chủ đề được gợi ý, nhưng không giới hạn, như sau:

- Các lĩnh vực của kinh tế, quản lý và khoa học xã hội;

- Các lĩnh vực của pháp luật, chính sách và quản lý nhà nước;

- Các lĩnh vực và chủ đề khác liên quan đến phát triển bền vững.

7. Cấu trúc và thể lệ bài tham luận

Ngoài hướng dẫn chi tiết trong phụ lục kèm theo, tác giả viết bài lưu ý như sau:

- Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu chọn tiếng Việt thì toàn bộ tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, nội dung, tài liệu tham khảo đều chỉ thể hiện bằng tiếng Việt. Ngược lại, nếu chọn tiếng Anh thì toàn bộ chỉ thể hiện bằng tiếng Anh.

- Toàn bộ bài viết trên Word chỉ sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, chỉ sử dụng chữ thường (KHÔNG IN HOA), chỉ sử dụng chữ đứng (không in nghiêng), cũng như không gạch chân trong mọi trường hợp, kể cả tiêu đề hay các đề mục.

- Không sử dụng kiểu đánh đề mục tự động, không “Add text” mục lục tự động. 

- Chú thích hình để bên dưới hình, chú thích bảng để bên trên bảng, canh giữa.

- Bài tham luận không nên ít hơn 04 trang hoặc quá 10 trang A4.

- Các quy định khác xem thêm phụ lục hoặc theo chuẩn Chicago.

8. Quy định về bản quyền

Tác giả gửi bài cũng đồng nghĩa chấp thuận các quy định sau đây:

- Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài tham luận của mình, tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết, tính hợp pháp về bản quyền của bài viết.

- Tác giả chịu trách nhiệm xin phép sử dụng dữ liệu, thông tin, trích dẫn tài liệu từ các chủ sở hữu khác, nếu có.

- Tác giả được giữ nguyên bản quyền đối với từng bài tham luận độc lập của mình. Tuy nhiên, đối với nội dung đã hợp nhất trong kỷ yếu và được phép xuất bản thành sách có mã số ISBN thì Ban tổ chức được giữ quyền phân phối sách và chọn đăng bài trên các trang thông tin của các đơn vị đồng tổ chức.

9. Thời hạn, cách thức đăng ký và gửi bài tham luận

- Đăng ký tiêu đề bài viết hội thảo trước ngày 20/10/2021 tại đây bit.ly/3AQ0u1V (phản hồi chấp nhận / không chấp nhận tiêu đề trong vòng 03 ngày).

- Gửi file word bài toàn văn trước ngày 20/11/2021 về địa chỉ email của Ban Biên tập Hội thảo: hoithaoELIS@gmail.com.

10. Kinh phí

- Kinh phí hỗ trợ biên tập, phản biện và xuất bản:

  • 1.000.000 VNĐ/bài viết tiếng Việt
  • 2.000.000 VNĐ/bài viết tiếng Anh
  • 100 USD/bài viết từ ngoài Việt Nam

 - Kinh phí trên đã bao gồm 01 cuốn kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN đăng toàn văn bài tham luận gửi qua bưu điện, phí tham dự hội thảo và teabreak (nếu tình hình cho phép tổ chức offline).

- Tài khoản nhận kinh phí: Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch, số tài khoản: 6411.0000.8686.26, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng.

11. Các cột mốc quan trọng

Cột mốc

Nội dung

Ghi chú

20/10/2021

Đăng ký viết bài

Bao gồm tên bài viết dự kiến

20/11/2021

Gửi bài toàn văn

Bao gồm phần tóm tắt

20/12/2021

Kết quả phản biện

Gửi thông báo duyệt bài toàn văn

30/12/2021

Xuất bản kỷ yếu

Có mã số quốc tế ISBN

31/12/2021

Phiên chính thức hội thảo

Từ 07h30 đến 12h00 sáng thứ Sáu

01/01/2022

Trải nghiệm thực địa

Tự do hoặc tổ chức (thông báo sau)

Mọi thông tin về hội thảo xin liên hệ qua email: hoithaoELIS@gmail.com; hoặc hotline: 08.6690.1080 (Mr. Vân).

Viện Khoa học Giáo dục Văn hoá Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo