Chuyên mục: Hội thảo - Sự kiệnMỜI VIẾT HỘI THẢO VĂN HỌC QUỐC GIA
MỜI VIẾT HỘI THẢO VĂN HỌC QUỐC GIA

MỜI VIẾT HỘI THẢO VĂN HỌC QUỐC GIA VỚI CHỦ ĐỀ   " Hoài cố nhân", kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Võ Hồng   Viện Khoa học Giáo dục Văn hoá Thể
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MIỄN PHÍ VỀ: “Quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch”
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MIỄN PHÍ VỀ: “Quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch”

Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, khi khoảng cách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ giữa các doanh nghiệp đang dần rút ngắn lại, thì việc quản lý đội ngũ nhân viên và ứng xử với khách hàng sẽ là yếu tố góp phần quyết định, tạo nên uy tín và thương hiệu của Doanh nghiệp.


HỘI THẢO
HỘI THẢO

Ngày 22/10/2019, Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với AccuBook (GuestDiary.com) tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề sales và marketing cho khách sạn.Tất cả có 8 kết quả.

zalo