Thông báo chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế năm 2022

Ngày đăng: 19-05-2022 09:46:16

Viện Khoa Học Giáo Dục Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch thông báo chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế năm 2022 
- Thời gian học linh động
- Đối Tượng: Hướng dẫn viên du lịch đã hết hạn hoặc sắp hết hạn để đổi lại thẻ. Các cá nhân có nhu cầu học mới để đổi thẻ hướng dẫn viên.
Thông tin thêm vui lòng liên hệ số 0967.337.057 hoặc 0979.405.739 Mr Vinh,
hoặc đăng ký qua email vienkhgdvhttdl@gmail.com
Trân trọng cảm ơn!
Bình luận

Bài viết liên quan

zalo