Chuyên mục: Theo dòng chuyên đềTÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 không chỉ tác động đến công nghiệp mà còn tạo đột phá, đem những thành tựu vượt bậc của công nghệ số tới mọi lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch. Lĩnh vực kinh doanh du lịch sẽ chịu sự tác động không nhỏ, đặc biệt khi du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Nội dung bài viết phân tích và đề xuất các giải pháp phát triển của ngành du lịch Việt Nam trướcănhững tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay.
Tất cả có 5 kết quả.

zalo