HỘI THẢO

Ngày đăng: 25-10-2019 15:35:04

          Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, vận hành và kinh doanh khách sạn vừa và nhỏ trong lĩnh vực du lịch. Ngày 22/10/2019, Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với AccuBook (GuestDiary.com) tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề sales và marketing cho khách sạn. Về dự với hội thảo gồm có các chuyên gia, các chủ doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, trưởng các bộ phận kinh doanh khách sạn/villa/homestay/cơ sở lưu trú du lịch. Nội dung chính của hội thảo tập trung vào các vấn đề:

     - Phân tích tình hình chung và khó khăn trong chọn giải pháp kinh doanh và quản lý khách sạn online.

     - Chia sẻ cách khắc phục khó khăn trong kinh doanh tiếp thị quản trị khách sạn online nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

     - Giải quyết các khó khăn trong kinh doanh và quản trị, tiếp thị khách sạn bằng GuestDiary trong thời đại công nghệ 4.0.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

Ông Bùi Phước Vũ - chuyên gia quản lý thị trường khu vực Châu Á

Không khí thảo luận tại hội thảo

Toàn thể hội thảo

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo